Idag ställs allt högre krav på att företag miljöanpassar sin verksamhet, för vår egen skull och efterföljande generationer. Därför vill LEEF satsa på att minska den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Vi arbetar samtliga i LEEF med att ta fram varor med våra leverantörer för att påverkningen på miljön skall bli minsta möjliga.